31 20 10 40 info@autismgoto.com

Præsentationer fra Seminar om tilgængelighed – afholdt 9. marts 2023

Torsdag d. 9. marts 2023 afholdt Autismeforeningen og AutismGoTo et seminar om tilgængelighed i Auditoriet – Københavns Lufthavn.

Her blev præsenteret indlæg fra God Adgang, AutismGoTo, Dansk Blindesamfund, Solsikkesnoren/Videnscenter om handicap, Danske Døves Landsforbund og VisitDenmark.

Alle indlæg kan ses og downloades fra denne side. Videoer af de enkelte præsentationer er ved at blive produceret og lægges ud, så snart de er klar.

På Turistmonitor kan man også læse disse artikler om seminaret og tilgængelighed generelt (bemærk, at adgang til to af artiklerne kræver abonnement):

Klart budskab på turismeseminar

Handicap-venligheden halter på landets museer

Fokus på overset nichemarked: “Turister med autisme bruger jo også penge”

 

Foto fra seminar om tilgængelighed 9. marts 2023

Her kan jeg se og downloade alle præsentationerne fra seminaret 

Skærmbillede - God Adgang indlæg

Hvordan giver man god adgang til mennesker med handicaps? Ulla Kramer, Sekretariatsleder hos God Adgang, der er stiftet af Danske Handicaporganisationer, HORESTA og VisitDenmark

Hent Ulla Kramers indlæg

Skærmbillede - AutismGoTo indlæg

Forberedelse og struktur hjælper autistiske mennesker til flere og bedre oplevelser. Jan Mortensen, initiativtager til Autismgoto.com, der udvikler autismevenlige guides til besøgssteder

Hent Jan Mortensens indlæg

Foto af John Heilbrunn, Dansk Blindesamfund, ved seminar om tilgængelighed 9. marts 2023

Tilgængelighed for blinde og svagsynede – dagligdags problemer og de gode løsninger. John Heilbrunn, tidl. næstformand, forretningsudvalgsmedlem, Dansk Blindesamfund

Hent John Heilbrunns indlæg

Skærmbillede - Solsikkesnoren indlæg

Solsikkesnoren gør det usynlige handicap synligt og hjælper både bærerne af solsikkesnoren og deres omgivelser. Rasmus Duus, Udviklingsleder, Videnscenter om handicap/Solsikkeprogrammet I Hidden Disabilities Sunflower

Hent Rasmus Duus’ indlæg

Skærmbillede - Danske Døves Landsforbund indlæg

Dansk, engelsk, tysk – og tegnsprog! Sproginklusion for døve på museer/i kulturen. Amine Skousgaard, Danske Døves Landsforbund

Hent Amine Skousgaards indlæg

Skærmbillede - VisitDenmark indlæg

Hvad skal der til, før vi kan markedsføre Danmark som en tilgængelig destination. Eva Thybo, Fundraising & Relationship Manager for VisitDenmark

Hent Eva Thybos indlæg